Unknown Cynthia & Heather Johnson Killer- Virginia- 1996