Peicheng Shen & Guangyao Yang- California- 2018 (CAPTURED!)