Unknown Jackie McAllister & Brian Major Kille- Ontario- 1991